Over

Visie

Dát het in de kinder- en jeugdpsychiatrie anders moet is duidelijk. Maar hóe dit moet, dat blijkt een hele lastige vraag. Lastig omdat er conventies moeten worden losgelaten én het logge systeem op het conventionele is ingericht. Omdenken in de kinder- en jeugdpsychiatrie gaat om veranderen van visie op psychisch lijden, het veranderen van onze taal en het gebruik van de DSM-classificatie. Het gaat om normaliseren en aandacht voor stigma, over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact. Al deze thema’s van verandering krijgen in Het Huis een praktische vertaling.  

Stichting De Kleine Zolder zal zich onder andere inzetten voor de financiële ondersteuning van alle projecten binnen Het Huis die vanuit het reguliere financieringssysteem niet gefinancierd kunnen worden. Ook zullen er vanuit de stichting projecten worden opgestart buiten Het Huis die zich inzetten voor het omdenken en anders doen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het is belangrijk voor de stichting dat de innovatieve projecten met de buitenwereld worden gedeeld om verspreiding van de visie te bevorderen en anderen (zowel hulpverleners als niet-hulpverleners) te inspireren

Missie en doelstelling

Stichting De Kleine Zolder is een stichting die zich inzet voor innovatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De stichting heeft als missie om een ander perspectief op psychische kwetsbaarheid en de benadering van psychische kwetsbaarheid te ontwikkelen en uit te dragen. In de praktijk komt dit neer op kleinschalige, innovatieve projecten. 

De stichting wil aantonen dat creativiteit, sport, toneel & muziek bijdragen aan het verstevigen en het herstellen van kinderen en jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. Meer uitgaan van krachten dan van ziekte, meer aandacht voor (lichaamsgericht) ervaren dan van altijd maar praten.

De stichting wil dit realiseren door innovatieve projecten en initiatieven te ondersteunen die via een alternatieve weg gefinancierd moeten worden. Veel van deze projecten zijn verweven met de zorg in Het Huis, een centrum voor innovatieve ambulante & specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie die from scratch is opgebouwd om het omdenken een praktische vertaling te kunnen geven. Een plek waar conventies worden losgelaten en buiten de box wordt gedacht en gedaan. 

Ook zal de stichting projecten ondersteunen die zijn gericht op het naar buiten brengen en verspreiden van omdenken in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hiermee hopen we hulpverleners te inspireren en aan te zetten tot mee-veranderen. 

Bestuur

Carlijn Welten, Voorzitter

Niek Hayen, Penningmeester

Justine van Lawick, Notaris

Gegevens

KVK nummer: 82053537 

RSIN: 862319031

Statutaire naam: Stichting De Kleine Zolder 

Statutaire zetel: gemeente Haarlem

Activiteiten: SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging
Het realiseren van projecten die bijdragen aan het uitvoeren, verspreiden en ontwikkelen van nieuwe visie binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie

Sterkten en zwakten

STERKTEN:
– Directe lijnen met Het Huis, centrum voor specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie
– Goede samenwerking met andere hulpverleners en koplopers in het innovatieproces
ZWAKTEN:
– Nieuwe stichting die nog naamsbekendheid moet verwerven
– De stichting is relatief onbekend met het verwerven van subsidies en fondsen

%d bloggers liken dit: