Financiële verantwoording

Op dit moment lopen er nog geen projecten vanuit de stichting. Op deze pagina zal in de toekomst de financiële balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierover worden vermeld.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

%d bloggers liken dit: